Сертификат знания польского языка Napolski

Студент получает Сертификат об обучении после окончания каждого уровня наших курсов. Это наш сертификат знания польского языка, в котором указано количество прослушанных часов и результат экзамена по пройденному уровню. Однако единственным официальным документом, который подтверждает знание польского языка, является Сертификат государственного образца польского языка как иностранного.

Что такое Сертификат государственного образца польского языка

В первую очередь сертификат польского языка необходим будущим студентам польских ВУЗов, тем, кто хочет официально трудоустроиться в Польше или получить карту поляка. Наличие Сертификата освобождает абитуриента от обязательных курсов польского языка, хотя следует помнить, что в Польше для разных специальностей предусмотрен свой уровень владения языком. В противном случае, студенту придется посещать обязательные курсы польского языка.

Работодатели Польши требуют обязательно официальный сертификат польского языка для должностей с активной коммуникацией (здравоохранение, госслужба и т.д.). И само собой только этот сертификат может подтвердить знание польского языка при подаче документов на ПМЖ (получение карты поляка).

Государственные сертификационные экзамены по польскому языку

Государственные сертификационные экзамены по польскому языку определяют уровень владения польским языком независимо от школ и программ обучения, использованных методик и материалов или курсов польского языка онлайн. В первую очередь этот экзамен оценивает способность понимать устный и письменный польский языки и возможность его использования. Изучение польского языка в Киеве по нашей программе позволяет быстрее и качественнее подготовиться и сдать сертификационный экзамен на знание польского языка.

Организация и проведение экзаменов на получение сертификата возложены на Государственную комиссию подтревждения знания польского языка как иностранного (Рaństwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego), созданную в 2003 году. Комиссией определяются сроки экзаменов, подготавливаются необходимые материалы, проверяется проведение экзаменов и комиссия выдает сертификаты знания польского языка. Все они соответствуют стандартам ЕС по тестированию знаний иностранного языка.

Сертификационные экзамены можно сдать на трех уровнях: B1 (Intermediate), B2 (Upper-intermediate) и C2 (Proficient). Планируется ввести в скором времени сертификацию знаний польского языка на остальных уровнях - A1 – Beginner, A2 – Pre-intermediate, и C1 – Advanced. Для лиц с ограниченными возможностями существуют модификации сертификационных экзаменов.

Сертификат, который выдается при успешной сдаче экзамена, является единственным государственным документом, подтверждающим знание польского языка.

Допуск к государственному сертификационному экзамену по польскому языку

Допускаются к тестированию все желающие, достигшие 16-ти лет для уровней В1 и В2 и 18-лет – для уровня С2. Освобождаются от экзамена и автоматически получают Сертификат уровня С2 лица, которые окончили в Польском ВУЗе магистратуру по специальности “Польская филология”. Экзамены не бесплатные: за уровень В1 нужно внести 60 евро, за уровень В2 – 80 евро, а С2 обойдется в 100 евро. Также оплачивается стоимость сертификата – 20 евро.

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Письменная часть включает в себя аудирование, грамматику и понимание текста. Устная часть состоит из 2-3-х заданий на умение изложить свою мысль или мнение на польском языке. Положительным результатом является правильное выполнение более 60% заданий в каждой части. Уведомление об успешном тестировании приходит приблизительно через 1,5 месяца. В случае, если экзамен не сдан, через год можно пройти тестирование повторно.

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×