В преподавании иностранных языков NaPolski использует коммуникативный метод, основанный на активном развитии основных языковых навыков: устной речи, аудировании (понимании прослушанного текста), чтения и письма. Во время занятий преподаватели уделяют особое внимание формированию практических навыков, обыгрывая реалистические ситуации на польском языке. Они учат свободно и правильно общаться в различных ситуациях повседневной жизни и работе, уметь сформулировать мнение и аргументирование. Важные особенности коммуникативного метода:

 • Концентрация внимания на коммуникации, используя все доступные инструменты – преподаватель учит вести беседу на польском языке.
 • Эффективность обучения — развитие лексики.
 • совершенствование знания польского языка в четырех областях: говорение, аудирование, чтение и письмо.
 • Использование аутентичных текстов, записей, документов.
 • Используется эффект «погружения в язык», чтобы овладеть подлинным произношением.

В процессе, учителя:

 • Организовывают игры, интересные разговорные дискуссии, где есть возможность обмениваться мнениями, опытом и говорить на польском языке.
 • Дают возможность выполнять импровизации, которые имитируют реальные ситуации, при этом исправляя ошибки слушателей.
 • Используют аутентичные материалы: газетные статьи, фрагменты фильмов, телевизионных программ и рекламных роликов.
 • Акцентируют внимание на приобретении всех четырех языковых навыков (понимании прослушанного текста, говорении, чтении, письмо).
 • Обращают наибольшее внимание на вербальную коммуникацию в любой сфере: общей, бизнес, специальной.
 • Используя различные упражнения, поощряют слушателей к спонтанности и творчества во время занятий, снижая тем самым вероятность возникновения языкового барьера.

Преимущества коммуникативной методики с точки зрения студента:

 • Быстро и эффективно вы научитесь общаться на иностранном языке.
 • Вы будете видеть постоянный прогресс, во время обучения.
 • Систематически вы узнаете новую лексику, идиомы, синтаксические конструкции.
 • Будете постоянно практиковать, то, что вы узнали до сих пор.
 • сможете бегло говорить на польском языке.
 • Легче будете ориентироваться в новых языковых ситуациях.
 • Улучшится умение воспринимать на слух.
 • С каждым разом вы сможете все лучше понимать прочитанный текст.

Учебные материалы

Компания NaPolski разрабатывает и внедряет собственные языковые программы на учебных курсах. Реализованные программы отражают новейшие технические решения, такие, как использование программного обеспечения, аудио-видео оборудования и цифровых устройств. Обучение поддерживается дополнительными материалами, разработанными преподавателями, доступных для всех студентов обучающихся на курсах NaPolski.

Методические и образовательные материалы

NaPolski предоставляет учителям и нашим студентам широкий выбор дополнительных материалов методического обучения, участники курса, кроме использования материалов, доступных в Интернете, также могут использовать библиотеку и медиа-библиотеку, где есть книги, фильмы и компакт-диски или кассеты, облегчающие изучение языка, или обогащающие знания. Кроме того, NaPolski предоставляет вам множество дополнительных мероприятий, таких как лексико-грамматические, культурные беседы, в течение которых учителя обеспечивают множество дополнительных материалов.

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×