Приветствуем вас на странице новостей, актуальностей и дополнительных возможностей в изучении иностранного языка!

Наши курсы английского, курсы польского языка в Киеве предлагают обучение на курсе, а также онлайн. Для улучшения изучения языков наши преподаватели разработали дополнительные возможности для наших студентов.

Для всех, кто желает присмотреться к польскому языку и начать изучать его самостоятельно, мы советуем наши видео-уроки. За 10 занятий вы научитесь писать и читать на польском языке. Быстро освоите то, что поляки учат годами. Эти ролики послужат также дополнением к базовой программе. Начните изучать польский уже сейчас, уже с нами!

Кроме занятий на курсе каждый студент может посещать бесплатный разговорный клуб польского языка по воскресеньям и бесплатный разговорный клуб английского языка по средам. Клуб способствует в непринужденной атмосфере и за чашкой горячего чая  оттачивать знания, полученные на курсе.

Дополнительным бонусом для наших студентов является проведение игры в «Мафию» на английском или на польском языке. Подробнее…

Все студенты могут пользоваться интересной, новой библиотекой нашего курса. На зимних каникулах или в свободное время могут читать польские, английские книги или знакомиться с повседневным языком с газет и журналов.

Интерактивные занятия способствуют быстрому запоминанию информации или новой лексики. Разные методы, используемые нашими преподавателями, (подробнее о методах) помогают систематизировать и улучшить имеющиеся знания студентов. Просмотр фильмов и коротких роликов на иностранном языке улучшают понимание и привыкание к речи носителя языка.

Подготовка презентаций на иностранном языке улучшает произношение, глубокое познание материала и уверенность в правильности формулирования конструкций. С нашим курсом без барьерная коммуникация на иностранном языке вам обеспечена 😉

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×