Курсы польского языка Киев предлагают Вам ознакомиться с некоторыми традициями поляков. В преддверии Рождественских праздников, рассмотрим сегодня Вигилию.

Wigilia (рус. Сочельник, укр Свята Вечеря) – католический праздник 24 декабря, начинается сразу после заката, дети ждут появления первой звезды в небе — знак того, что можно уже начинать праздничный Рождественский ужин. Изюминка праздничного ужина, это ломание оплатка (оплатек – польский святой хлеб) и пожелания всем всех благ. Это знак примирения, любви, дружбы и мира, и, прежде всего, прощения. Только после ломания оплаткем можно было садиться за стол. Хозяйка стелила под скатерть сено, чтобы был хороший урожай.

На столе накрываю дополнительное место для странника или неожиданного гостя, который в такой особый день не должен быть один. Пустая тарелка также является выражением памяти о умерших близких.

Одной из традиций было важным то, чтобы за праздничный стол садилось парное количество людей; давно в Польше верили, если будет непарное количество, то странная неминуемая смерть настигнет одного из сидящих за столом. Больше всего боялись числа 13, оно считалось зловещим – на ужин в Саду Христос сел за стол с двенадцатью апостолами, с этого и происходит неудача количества тринадцать.

Если вместе всех членов семьи не было четное количество, то существовал — старый и красивый обычай – за столы знать приглашала кого-то со службы или служащих, а крестьяне и горожане приглашали накануне нищих, в память о том, что Христос обедал вместе с бедными. За стол садились по возрасту, начиная со старшого, как говорилось, чтобы «умирать в том же порядке.»

Вигилию всегда начинали с общей молитвы, а торжественной и серьезный характер продолжался до самого конца ужина. Никому, кроме экономки не разрешалось вставать из-за стола или даже говорить; ели „poważnie, w milczeniu… między jednym kęsem a drugim łyżkę podnosili do góry, albo trzymali w ręce, nie kladąc na stole ani na chwilę …”. Изучение польского языка на наших курсах „NaPolski” поможет Вам понимать самые сложные тексты и совершенствовать Ваши базовые знания.

Во время трапезы все придерживались тишины „. ..pospolicie uroczy­sty spokój, tak że oprócz gospodarza nikt głośno nie mówi, lub że tylko starsze osoby rozmawiają, a inni migami się porozumiewają, co komu potrzeba. Czynią to dlatego, aby w roku nie było kłótni w domu, lub żeby w przyszłym roku nie byli gadułami … Strzegą się jeść łakomie. Uwazają, żeby nikomu nie upadla łyżka, ten bowiem umiera w ciągu roku …” (E. Janota Lud i jego zwyczaje).„…A chociaż głodni byli, boć to dzien. cały o suchym chlebie, a podjadali wolno i godnie… Jedli długo i mało kiedy jeśli tam które rzekło jakie słowo, więc ino skrzybot łyżek o wręby się rozlegał i mlaskanie…”(Wł. Reymont,Chłopi).

Даже в деревнях девятнадцатого века Рождественский ужин все ели с одной красиво украшенной глиняной миски, которая ставилась на оплатек. Если оплатек прилипал к миске, считалось, что это к хорошему урожаю всего того из чего было приготовлено блюдо.

Нечетное число блюд на столе считалось магическим. Оно должно было обеспечить хороший урожай в следующем году. Считалось, что 5 или 7 блюд должно быть у крестьян, 9 — у дворян, 11,13 — у аристократии. На Вигилию нужно было меньше использовать острые предметы: „…Ubodzy, aby dopełnić zwyczajem uświęconą ilość potraw, go­tują niektórych tylko na skosztowanie, a co trzeba krajać nożem, to przyrządzają zwykle w przeddzień wigilii, ażeby o ile można naj­mniej używać ostrych narzędzi w dniu uroczystym…” (Z. Gloger, Z notatek …).

Традиционно считается, что блюда на Рождественский ужин должны состоять из всех плодов, которые дает нам природа. Если чего-то нету на столе – не будет урожая в следующем году. Старым обычаем, которое остается до сегодня, было попробовать каждое блюдо. На столе должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 месяцев или 12 апостолов.

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.



Ваше имя Email Тел.:
×