КУРС “РАЗГОВОРНЫЙ ПОЛЬСКИЙ”

User Avatar
(0 отзывов)
4,500.00

Курс “Разговорный польский” был создан нашими преподавателями с целью подготовить учащихся к коммуникации на польском языке в реальной жизни. Этот курс рассчитан на базовые уровни: А1 и А2. После прохождения которых, можно продолжить изучение на уровнях В1, В2, С1, С2 по универсальной программе. Программа курса соответствует коммуникативной системе, подготовленной Комиссией по сертификации уровней владения польским языком как иностранным.

Особенностью этого курса есть изучение современного польского языка в виде диалогов. Диалоги написаны простым, но достаточно естественным языком. Их содержание не ограничено исключительно грамматическим материалом. Оригинальные польские тексты, взятые из польском прессы служат развитию устной речи. Благодаря изучению диалогов, учащиеся запоминают не по одному слову, а сразу целые конструкции, которые облегчат и ускорят освоение польской речи. На занятиях используются разнородные упражнения, включающие: викторины, головоломки, упражнения на развитие словарного запаса, понимание тестов (письменных и устных), а также упражнения с культурным аспектом. Поскольку у большинства учащихся зрительная память развита лучше всего, преподаватели используют картинки, иллюстрации с книг, наглядные материалы, видео, проектор, которые облегчают процесс обучения. На каждом уроке преподаватель задает творческие задания, что позволяет расширить не только словарный запас польских слов, но также кругозор самого учащегося.

В курсе “РАЗГОВОРНЫЙ ПОЛЬСКИЙ” грамматика не занимает центральное место в изучении. Если Вы желаете выучить польский язык на бытовом уровне, для работы, туризма, на Карту Поляка или просто для общения с Поляками, курс РАЗГОВОРНЫЙ ПОЛЬСКИЙ подготовит Вас к этому как нельзя лучше. С этим курсом Вы быстро разрушите барьеры в понимании и разговоре с носителями языка. РАЗГОВОРНЫЙ КУРС был разработан нашими преподавателями как выгодная и эффективная альтернатива курсу ПОЛЬСКИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ. Нецелесообразно тратить от 8 месяцев до 1,5 лет на изучение польского по другой программе, если Вы не собираетесь поступать в колледж или Вуз Польши, вести свой бизнес или любое другое занятие, где требуется высокое знание польского языка. Программа РАЗГОВОРНЫЙ ПОЛЬСКИЙ – это как самоучитель, только с учителем – быстро, недорого и эффективно. Хотите узнать, что Вы будете уметь после прохождения курса? Ознакомьтесь с планом курса.

Детали курса

  • Занятия 31
  • Тесты 0
  • Учебное время 64 часа
  • Уровень A1, A2,
  • Язык Польский
  • Студенты 8
  • Оценки Да

Отзывы

Средний рейтинг

0
0 оценок

Подробный рейтинг

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Оставьте отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×