программа эразмус

 

 

 

Программа Erasmus – самая популярная программа студенческого обмена в Европейском союзе, которая позволяет студентам учиться за рубежом. В программу входят 28 стран ЕС, а также такие страны, как Норвегия, Лихтенштейн, Исландия и Турция. Благодаря Erasmus у студентов есть возможность не только учиться в другой стране, но и узнать о ее культуре, выучить новые языки и, конечно же, завести новых друзей. В зависимости от университета, обучение за рубежом может проводиться один или несколько семестров. Программа Эразмус.

| Кто может принять участие:

– студенты, которые обучаются на очном или заочном отделении ВУЗа

– студенты, которые закончили первый год обучения

– студент, который знает на коммуникативном уровне хоть один иностранный язык

Для того, чтобы принять участие в программе по обмену студентов Erasmus:

– в первую очередь необходимо заполнить бланк заявки (предоставляет ВУЗ)

– подтверждение знания иностранного языка

– справка со средним баллом обучения

Если вы планируете принять участие в программе Erasmus, вам, безусловно, следует знать о плюсах и минусах поездки в другую страну.

| Недостатки:

– Если вы слабо знаете иностранный язык, то, к сожалению, вы обязательно столкнетесь с языковым барьером. Однако сильно беспокоиться об этом не стоит, это нормально! Со временем вы привыкните к языку и к людям.

| Преимущества:

– Главным преимуществом поездки является практика иностранного языка, знакомство с культурой и обычаями выбранной страны, а также новые полезные интересные знакомства.  Окруженный иностранцами, вещами и менталитетом другой страны, вы будете поглощать знания, как губка!

– Пребывание в чужой стране учит вас независимости и закаляет характер. Во время путешествия, вы можете проверить себя в новых непривычных условиях и ситуациях, станете более самостоятельным и узнаете себя с другой стороны.

– Участие в программе Erasmus дает вам возможность посетить множество интересных мест, памятников и самых интересных уголков другой страны.

– Обучение и стажировка за границей – это отличные практика, незабываемые удивительные знакомства с людьми и воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×