Чужеземные страны манят своей красотой, привлекают нас своей архитектурой, рассказывают историю и завораживают неповторимым духом, своеобразной атмосферой, языком, культурой и обычаями. Нам хочется узнать, как живут другие люди, какие праздники они празднуют и чему новому можно у них научиться. Это желание неразлучно с изучением иностранных языков. На нашем курсе NaPolski студенты знакомятся не только с языком, его грамматической и лексической составляющей, но и черпают для себя информацию о реальной жизни поляков. Выучить польский язык и подготовиться к жизни в Польше можно на нашем курсе.

Благодаря тому, что каждый наш учитель имеет профильное филологическое образование – полонистика (изучение польского языка и литературы), оконченное в лучших университетах нашей страны и Польши, длительный опыт проживания на территории Польши и каждодневное общение с поляками, имеет поляков –родственников, друзей, знакомых, он помогает студентам разобраться со сложными польскими идиомами, конструкциями, обыграть жизненные ситуации, обогатить общие знания студента о поляках и Польше.
Если уроки польского языка посвящены только изучению грамматики, фонетике и лексике, то эти уроки малоэффективны и неинтересны. Команда наших курсов польского языка NaPolski прекрасно об этом знает и, поэтому, использует на своих занятиях приоритетно коммуникативную методику. Во время групповых занятий каждый ученик получает задание, участвует в командной работе, с помощью диалогов на польском языке обыгрывает реальные ситуации. После окончания изучения на нашем курсе, каждый наш студент уверенно едет в Польшу и общается с поляками на польском языке, потому что на наших занятиях присутствуют носители языка и приятная дружеская атмосфера, которая помогает в кратчайшие сроки сломать все невидимые барьеры в изучении польского языка. Супер интересным и насыщенным курсом студенты выделают курс: «Разговорный польский для новичков», после которого все могут смело ехать на работу или на отдых в Польшу.
Курсы польского языка в Киеве предлагают изучение польского, английского, русского языка в реальных жизненных ситуациях. Станьте нашим студентом и Вы увидите как легко и быстро можно выучить польский язык!

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×