Языку нельзя научить,
его можно только пробудить в душе.
В. Фон Гумбольдт

Польский язык (język polski, polszczyzna) принадлежит к группе западнославянских языков. На польском говорят около 44 млн. человек. Польский алфавит основан на латинском с добавлением своих специфических букв: шипящие, свистящие согласные, носовые гласные. Польский язык очень консервативен в сравнении с другими языками. Грамматика, которая практически не менялась со времен Пястов, для современного ученика остается достаточно сложная, а произношение еще сложнее . Только один единственный язык с группы праславянских языков содержит в себе, давно отошедшие в прошлое, носовые гласные ą, ę – это польский.

Как бы нам не казалось, что все славянские языки должны быть для Славян понятны и легки в обучении, но, к сожалению, это не так. Поэтому, преподаватели курса польского языка „NaPolski” выбрали себе цель – научить учеников понимать и принимать польский язык, а самое главное – думать на нем.  Но язык лишь первое условие, которое нужно для общения. Без знания культуры, традиций, обычаев, истории польского народа легкой коммуникации не стоит ожидать. Помимо подготовки к Карте Поляка, которую проводят наши профессиональные преподаватели на курсе и, которая требует всех этих знаний, на других групповых занятиях (для поступления в ВУЗ или по программе «разговорный польский»)  или на индивидуальных занятиях ученики  также знакомятся с праздниками, культурой и обычаями.

Нашим курсом „NaPolski” проводятся все мероприятие и встречи, касающиеся важных праздников. На Вигилию (сочельник или святвечір)  мы ламаем оплатек (польский святой хлеб), поем колэнды. На праздник независимости – говорим о истории Польши, учим гимн. На Велканоц (Пасха) готовим писанки, мазурэк и бабки. Не обходим вниманием праздники Трех Королей, Конституции 3 мая, Вознесение и др.

Кроме всех традиционных праздников, в нашу программу обучения включены также разговорные встречи „pogaduszki”,  с помощью которых учащиеся набираются опыта,  разговаривая на польском языке в повседневных жизненных ситуациях.

Игра «Мафия» на польском, а также «Колэйка» – улучшают мышление на польском, умение утверждать и аргументировать свою позицию.

Интерактивные занятия, просмотр польских фильмов на проекторе,  бесплатная библиотека с большим количеством художественной литературы, журналов и газет, а также приятная атмосфера в группах, небольшое количество человек от 4х до 8ми способствуют пробуждению польского языка в душе.

Не сомневайтесь, приходите к нам! Вас всегда ждут акции, скидки и подарки!

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×