Курсы польского языка в Киеве NaPolski предлагают интересные занятия с использованием новейших современных и авторских методик. Для качественного и эффективного изучения иностранного языка, важно в первую очередь точно определить ваш уровень знания языка, от этого будет зависеть продуктивность занятий. Наши преподаватели имеют большой опыт в индивидуальном репетиторстве и в преподавании группам, поэтому могут точно и без затруднений определить, на каком уровне вы знаете иностранный язык. После этого этапа, стоит обратить внимание на то, по каким учебным материалам и программам проходит обучение. Опытные специалисты компании «NaPolski» сами разработали эффективные программы и методики для разных уровней по изучению языка, которые на 100 % соответствуют уровню международных сертификатов. С их помощью наши ученики быстрее и качественнее усваивают материал, показывают хорошие результаты во всех видах речевой деятельности и навыках, а именно:

  • устная речь – спокойное и свободное выражение своих мыслей, без языкового барьера и страха сделать ошибку;
  • письменная речь – может писать письма и тексты, исходя из уровня изучаемого языка;
  • слуховое восприятие – (аудирование), ученик хорошо разбирает и понимает, что ему говорят на иностранном языке;
  • чтение – четко и без препинаний читает тексты разного характера, в зависимости от пройденного уровня;
  • регулярное пополнение словарного запаса – на одном уровне пополняется приблизительно на 400 – 600 слов;

Для разнообразия языковых практик и большей эффективности знаний, получаемых на занятиях, мы используем коммуникативные методики, подкрепленные другими методами преподавания (Direct Method, Community Language Learning, The Total Physical Response, Total Immersion), которые дают качественные результаты, независимо от того, занимаетесь вы лично с преподавателем или в группе.

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×