Стоимость услуг по поступлению в Польшу. Мы предлагаем Вам ознакомиться с пакетами "Комфорт", "Стандарт", "Эконом". В каждом пакете включены расходы на присяжный перевод, апостиль и подачу документов.

Список услуг, входящих в пакеты.Пакет «КОМФОРТ»Пакет «СТАНДАРТ»Пакет «ЭКОНОМ»
1.Предоставление консультаций по вопросам поступления и оплаты, процесса обучения и проживания.
2.Помощь в ходе выбора конкретной специальности, учитывая способности и наклонности, таланты и интересы будущего студента.
3.Сбор предварительного пакета документов, необходимого для подачи в определенный ВУЗ.
4.Получение предварительного подтверждения о поступлении студента в ВУЗ (свидетельство).
5.Сбор пакета документов, необходимого для подачи в определенный ВУЗ.
6.Апостиль всех документов на украинском языке (диплом, аттестат) в Министерстве образования Украины (по условиям отдельных польских ВУЗов).
7.Легализация всех документов, их нострификация (при наличии таких требований ВУЗом).
8.Перевод необходимых документов на польский язык, их нотариальное подтверждение в Польше (если есть такие требования ВУЗа).
9.Подача всех необходимых документов в приемную комиссию по правилам, установленным выбранным ВУЗом.
10.Свидетельство о зачислении в ВУЗ.
11.Поддержка при оформлении визы: сбор необходимых документов на подачу (покупка страховки, заполнение анкеты и т.д.), регистрация в консульстве или визовом центре на подачу документов, предоставление информации и советов на протяжении всего процесса.
12.Тестирование студента и выдача Сертификата о знании польского языка.
13.Подготовка к собеседованию с приемной комиссией выбранного ВУЗа
14.Резервация общежития при университете.
15.Если университет не предоставляет общежития, то помощь в выборе подходящих условий для проживания. Выбор 2-3 оптимальных вариантов с их полным описанием (комнаты в общежитии или квартиры в том городе, где находится ВУЗ). Резервация выбранного жилья.
16.Организационные вопросы по выезду студента за границу с целью получения образования. Чек лист вещей что взять с собой Польшу.
17.Бесплатный доезд на обучение в Польшу (Украина-Польша).
18.Поселение студента в выбранном месте проживания.
19.Предоставления стартового пакета польского мобильного оператора.
20.Ознакомление студента с выбранным ВУЗом.
21.Предоставление консультаций на месте по прибытию по поводу проживания и учёбы.
22.Поддержка на протяжении всего времени обучения с предоставлением информации и постоянными консультациями. Предоставляется по запросам студентов.
ЦЕНА* ЗА ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ (для частных ВУЗов).
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

стоимость услуг по поступлению в Польшу
Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×