Предыдущий урок 1.                                                                                     Следующий урок 3.

Описание урока. Как читать на польском помогут видео занятия.

Помните на первом занятии мы говорили с вами о носовых гласных. Их в польском языке две (ą i ę). Как они пишутся прописью смотрите в видео.

Когда-то носовые гласные присутствовали во всех современных славянских языках.

В Старославянской азбуке эти носовые называются «Малый юс» и «Большой юс». Каждая буква кириллической азбуки имела свое не только числовое но и высшее значение:

 Малый юс – структура, определяющая восходящий образ,

большой юс – богатство, передаваемое по наследству.

Юс малый (Ѧ ѧ) обозначал носовой гласный [ɛ̃]. Со временем в восточнославянских языках перешёл на письме в букву я: В польском языке – ę

Пѧть – pięć – пять

Юс большой (Ѫ ѫ) обозначал носовой гласный [ɔ̃]. Со временем в восточнославянских языках перешёл на письме в букву у, в польском это – ą.

дѫбъ — dąb – дуб

Сѫ – są – они (существуют)

Давайте разберем, как правильно произносить носовые.

При произношении о носового [ą], язык у нас находится внизу, начинаем произносить «о», далее пускаем воздух в нос, и в носу его закрываем. Отработайте произношение носовых вместе со мной в видео.

При произношении э носового [ę], язык у нас находится внизу, начинаем произносить «э», далее пускаем воздух в нос, и в носу его закрываем. Отработайте произношение носовых вместе со мной в видео.

Рассмотрим правила произношения носовых перед определенными буквами польского языка.

  1. Первое правило перед губными b, p – [om], [em].

Dąb – омп] – дуб,

Tępy – эмпы] – тупой (в Польше как нож может быть тупой, так и человек)

  1. Перед k, g, t, d, cz – [on] [en].

Mąka – [монка] – мука

Tęgi – [тэнги] – упитанный

Kąt – [конт] – угол

Tęcza – [тэнтча] – радуга

  1. Перед l i ł носовые теряют свою назализацию. Это значит, что о носовое произносится как чистый звук «о», э носовое произносится как чистый звук «э».

On wziął [он вжёЎ] – он взял

Oni wzięli [они вж´ели] – они взяли

  1. Дилемма по поводу носового э, произносить его в конце слова с назализацией или нет, в польском языке до сих пор остается. Но грамматика польского языка утверждает, что в конце слова э носовое теряет свою назализацию и произносится чистое э.

Robię kanapki [робе канапки] – делаю бутерброды

Widzę tę kobietę [видзе тэ кобетэ] – я вижу эту женщину

Тогда как о носовое всегда ее сохраняет.

Idą z nią [идоН з нёН] – Они идут с ней

  1. Последнее правило вам понравится больше всего. Перед всеми остальными буквами носовые гласные произносятся как ą [оН] i ę [эН].

Zając [заёН ц] – заяц

Tęcza – [тэнтча] – радуга

Уроки польского вместе с курсом польского языка napolski.kiev.ua!!!

 

 

 

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×