Добрый день, дорогие. Меня зовут Светлана Напольских! Если у вас есть желание выучить польский язык, ознакомьтесь со всеми моими уроками.

Желаю удачи!

Предыдущий урок 5.                                                                                       Следующий урок 7.

Сегодня мы разберем, где же писать rz i ż, а также рассмотрим произношения rz после глухих звуков.

С предыдущих уроков вы знаете, что для обозначения ж в польском языке есть два варианта – это rz и ż.

Соединение букв rz произносится как ж.

Есть интересный факт. Всем известный конь пржевальского, на самом деле должен произноситься как конь пшевальскего. Koń przewalskiego. Потому что rz  читаем как ж , а в процессе ж после губной п – оглушается до ш. Характерным для польского языка есть оглушение буквы rz после глухих согласных (т. е. произношение их в этом положении как ш):

chrzan
krzesło
krzywy
przyjaciel
przyjemnie
trzeba
trzymać
chwila
czwarty
[хшан]
[кшэсўо]
[кшывы]
[пшыячел]
[пшыемне]
[тшэба]
[тшымачь]
[хфила]
[тчфарты]
хрен
стул
кривой
друг
приятно
надо
держать
минута
четвертый

 

Теперь рассмотрим правила, где же писать rz и ż..

Скорее всего, если вы это читаете, вы знаете русский, а если еще пару славянских языков, то вы вообще счастливчик, расскажу почему:

Для нас достаточно одного правила, для Поляков их очень много.

Буква rz пишется там, где в русском языке выступает р’ (р мягкое):

Orzeł – орел

Rzeka – река

Krzyk – крик

Во всех остальных случаях пишем “ż”  (ż  пол.= ж рус.)

żona – жена

żaba – жаба

Иногда поляки могут задаваться вопросом: żuć gumę или rzuć gumę. Два одинаковых по звучанию  слова, а их таких много обозначают совершенно разное. В первом случаи, это жевать жвачку, во втором – выбрось жвачку! Очень важно не путать написание rz, ż т.к. написанное может получить совершено другое значение.

Учите польский вместе с курсом польского языка napolski.kiev.ua!!!

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×