Польское образование очень популярное среди славян, потому что знания даются качественные, диплом студенты получают европейского образца, который признан во всех странах Евросоюза и некоторых странах Северной и Южной Америки. Получив высшее образование в Польше, украинцы на равных правах с поляками могут претендовать на престижную высокооплачиваемую работу в Польше, Европе, Америке или вернуться на родину и занять хорошее место в компании и работать на благо своей страны.

Получить высшее образование в Польше можно в: Университете, Академии, Высшей Школе или в Коллегиуме. Что же они собой представляют?

  • университет свпсУниверситет – самый старый тип высших учебных заведений, целью которого является подготовка и обучение квалифицированных сотрудников. Это многопрофильное учебное заведение, которое имеет право присуждать ученую степень доктора наук. Занятия чаще всего ведут докторами и профессорами. В университете можно получить инженера, бакалавра, магистра и защитить докторскую работу. Характерной особенностью университетов является автономия.
  • университет санАкадемия – высшее образовательное учреждение, которое готовит и выпускает специалистов в одной конкретной отрасли, в каком-нибудь определенном направлении.

 

 

  • wyższa szkoła bankowaВысшая школа – альтернатива университету, в котором студент может поступить на бакалавриат или магистратуру по одному или двух направлениях. Чаще всего, это частные школы, в которых занятия ведут магистры.

 

 

  • collegium civitasКоллегиум (лат. collegium — «товарищество, содружество») – научная организация, которая является отделением университета.

Уровень образования во всех высших учебных заведения может немного отличаться, и это объясняемо. Но стоит помнить, что, по большей мере, результаты обучения зависят от самого студента, насколько усердно он стремиться к получению качественных знаний. Все польские ВУЗы дают хорошие знания и проблем с поиском работы, после окончания у выпускников нет. А еще, если учиться на отлично, то даже в частном университете можно получить до 60% скидки на обучение. На каком бы высшем учебном заведении вы не остановили выбор – это будет ваш выбор и он будет правильным! Обращайтесь в нашу компанию NaPolski и мы поможем Вам определиться с направлением, ВУЗом и специальностью. С нами Вы получите качественные услуги и полное сопровождение поступления в Польшу!

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имя Email Тел.:
×